Dodací podmínky

Dodací podmínky

I.

Poštovné a balné

§1. Prodávající dopravu zajišťuje prostřednictvím České pošty, balné se účtuje ve výši 15 Kč.

§2. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží a poškození zásilky způsobené Českou poštou.

§3. Prodávající si poštovné v souvislosti s dodáním zboží, jehož kupní cena převyšuje 1500 Kč neúčtuje. Při objednávkách do 1500 Kč je poštovné 55 Kč. Poštovné se však neúčtuje na výměny a vratky ani na reklamace.

 

II.

Platební podmínky

§1. Platby se provádějí v CZK, přičemž prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

  1. PLATBA PŘI DODÁVKÁCH NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby kupující hradí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce, balné, poštovné a 45 Kč za dobírku při převzetí České poště.

  2. PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je kupujícímu zasláno zboží Českou poštou po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet 2300818516 / 2010, Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.

 

III.

Dodací podmínky

§1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky kupujícího a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací lhůta je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů. Pro vybrané modely, prodávající specifikuje datum jeho dodání přímo na stránce vybraného produktu.

§2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O statusu elektronické objednávky je kupující také upozorněn emailem.

§3. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu místa dodání uvedenou kupujícím v elektronické objednávce. Česká pošta bude telefonicky kontaktovat kupujícího před dodáním zboží kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží kupujícímu. Pokud kupující nebude přítomen v době, který si závazně dohodl s Českou poštou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, kupující odpovídá za škodu, která vznikla prodávajícímu a / nebo České poště v důsledku neúspěšného dodání zboží kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží kupujícímu nese kupující.

§4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

§5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

§6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepená ochrannou páskou. Dopravce je povinen při dodání poškozené zásilky kupujícímu po položkách na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

§7. Zboží dodává prodávající výlučně na území České republiky.

§8. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se provádí na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.