Instrukce pro zkoordinování meditace na posílení celosvětové energie
zóny svìtového èasu (GMT)

Ozářená vesmírným reflektorem, samotná na scéně, ukazuje Země své vnady a krásy zase trochu jinak, a věřte, že se chce líbit. Život, energie jsou povzbuzovány kulminací polarizovaného světla, aby si toto uvědomily. Pomyslete na to alespoň na dvacet minut v čase úplňku, pošlete Zemi lásku jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje. Země to potřebuje pocítit a Vy zase potřebujete, aby to pocítila.

Celosvětové meditace jsou koordinovány na přesný čas úplňku, který pochopitelně nemůže v každé časové zóně nastat právě v noci. K dosažení pozitivní výměny energie mezi lidstvem a planetou, ke 'světelnému orgasmu', je potřeba zapojit co nejvíce sil a nelze tudíž jednu časovou zónu (např. střední Evropu) zvýhodňovat před ostatními.


Proč se čas stanovený pro mojí časovou zónu liší od času úplňku uvedeného v mém kalendáři?

Z obecné metody pro výpočet času úplňku vyjde jako výsledek Juliánské datum, tedy počet dní plus část dne (za desetinnou čárkou) od pravého poledne 1.ledna roku 4713 před naším letopočtem, ovšem terestriálního-univerzálního času (UTC – Universal Time Coordinated), který je na rotaci země nezávislý. Jediné časové pásmo, které s ním koresponduje, je GMT (Greenwich Mean Time) – čas Greenwichského poledníku. Tak se čas úplňku dostává do českých lunárních kalendářů bez výslovného upozornění, že se ve skutečnosti oproti času ve střední Evropě (GMT+1) liší o hodinu.

Rovněž je důležité vědět, že ani světový čas (GMT) ani univerzální čas (UTC) nepodléhají změnám ze zimního času na letní a obráceně, takže během letního času si v Čechách k času úplňku musíte přičíst ještě další hodinu. Je mnoho oblastí na Zemi, kde se letní čas nemění, okolo rovníku by to dokonce nemělo vůbec žádný význam, opět tu není důvod k 'eurocentrismu' a tedy časy meditací v tabulce na letní čas přepočítávány nejsou.


Co je Juliánské datum?

Juliánské datum zavedl pro potřeby astronomie Francouz Joseph Justus Scaliger v roce 1583. Jako jeho začátek stanovil datum, kdy se sešlo dohromady několik cyklů – 15-ti, 19-ti a 28-mi letý (4713 př.n.l.) a trvá 7980 let (15x19x28), takže jeho konec (a zase začátek) bude v roce 3266. V čase zobrazení tohoto dokumentu na Vašem počítači (Pon 27.září 2021 14:11 UTC) bylo Juliánské datum 2459485.0081134. Čas nejbližšího úplňku (Stř 20.října 2021 16:57 UTC) je Juliánským datem vyjádřen 2459508.12349 (počet dní před desetinnou čárkou, část dne za desetinnou čárkou). Těšte se na rok 2132, v pravé poledne 1.ledna bude Juliánské datum přesně 2500000 – velké výročí.


Proč jsou intervaly mezi jednotlivými časy úplňků různé?

Ano, toho už si mohli zvídavější jedinci všimnout. Kdyby Měsíc obíhal okolo Země po kružnici, nejbližší úplněk by nastal Čtv 21.října 2021 03:11 UTC a přicházel by vždy znovu po 29 dnech 12 hodinách a 44 minutách. Jenže Měsíc obíhá okolo Země po elipse a proto od minulého úplňku (Út 21.září 2021 01:55 UTC) přijde nejbližší (Stř 20.října 2021 16:57 UTC) po 29 dnech 15 hodinách 2 minutách a další interval se bude znovu lišit.

aktuální fáze Měsíce


časy nejbližší globální úplňkové meditace podle časových pásem:

Stř 20.října 2021 05:57 GMT-11
Stř 20.října 2021 06:57 GMT-10
Stř 20.října 2021 07:57 GMT-9
Stř 20.října 2021 08:57 GMT-8
Stř 20.října 2021 09:57 GMT-7
Stř 20.října 2021 10:57 GMT-6
Stř 20.října 2021 11:57 GMT-5
Stř 20.října 2021 12:57 GMT-4
Stř 20.října 2021 13:57 GMT-3
Stř 20.října 2021 14:57 GMT-2
Stř 20.října 2021 15:57 GMT-1
Stř 20.října 2021 16:57 GMT
Stř 20.října 2021 17:57 GMT+1
Stř 20.října 2021 18:57 GMT+2
Stř 20.října 2021 19:57 GMT+3
Stř 20.října 2021 20:57 GMT+4
Stř 20.října 2021 21:57 GMT+5
Stř 20.října 2021 22:57 GMT+6
Stř 20.října 2021 23:57 GMT+7
Čtv 21.října 2021 00:57 GMT+8
Čtv 21.října 2021 01:57 GMT+9
Čtv 21.října 2021 02:57 GMT+10
Čtv 21.října 2021 03:57 GMT+11
Čtv 21.října 2021 04:57 GMT+12