switch lang switch to English
přihlašování na červnový výlet
do Amazonie zahájeno
více informací...
Globální meditace, možnost
zapojit se při nejbližším úplňku
Stř 6.září 2017 09:04 UTC
více informací...
Přehled přednášek, meditací a šamanských obřadů pro rok 2017
datum
název akce
místo a čas srazu
předpokládaná délka, doplň. inf.
vstupné
25.8. 2017Obřad OŽIVENÍ - amazonská matka rostlin, posvátné zpěvy Ícaros, schacapa, contrabrujeria, nakuřování čaker, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi... Je prokázáno, že tento obřad vytváří dočasně nová neuronová spojení, čímž intenzivně zvyšuje kapacitu sebereflexe. Získaný náboj organismus ihned investuje do celkové detoxikace, zlepšení fyzické i psychické kondice - oživení. Při opakovaných návštěvách se otevírají možnosti spirituálního rozvoje.Mánesova 269, 533 45 Čeperka
20:00
obřad proběhne na zahradě pod širým nebem
3.5 hod.
Vedle extrémně obohacujícího zážitku je tento obřad prevencí proti pocitu energetického vyčerpání, poruchám spánku a soustředění, depresím, civilizačním chorobám... Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1500,-
26.8. 2017Šamanský obřad pod širým nebem.Horní Vítkov 130,
46331 Chrastava – Horní Vítkov,
okres Liberec
20:00
3.5 hod.
1500,-
27.8. 2017Šamanský obřad v Pardubicích, 16:00 prostor na dotazy, alternativní diagnostiky, 18:00 nakuřování, contrabrujeria, krátké povídání, 19:00 obřad podle amazonské tradice (matka rostlin), vykuřování pralesními pryskyřicemi, chacapování, posvátný zpěv Ícaro.Dům techniky v Pardubicích ve velké zasedačce v 1. poschodí,
16:00
5 hod.
(nutno přihlásit se dopředu)
1400,-
29.8. 2017Individuální diagnostiky (David von Ava) a konzultace (Veronika Ava). V případě, že David von Ava shledá, že je pro vás vhodná bylinná terapie, je možné si nechat byliny na míru připravit přímo na místě za příplatek 300,-.Opatovická 2040/17,
37010 České Budějovice
14:30
5 hod.
Je třeba se emailem či telefonicky objednat na konkrétní čas.
300,-
1.9. 2017Šamanský obřad podle Amazonské tradice (matka rostlin)- nakuřování čaker, chacapování, contrabrujeria, posvátný zpěv Ícaro, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi.Károvsko 2094, PSČ 51101, Turnov
20:00
3,5 hod.
(nutno přihlásit se dopředu)
1500,-
2.9. 2017Šamanský obřad pod širým nebem u Domažlic.49.4153903N, 12.8871422E
49°24'55.405"N 12°53'13.712"E
20:00
3.5 hod.
(nutno přihlásit se dopředu)
1500,-
5.9. 2017Individuální diagnostiky (David von Ava) a konzultace (Veronika Ava). V případě, že David von Ava shledá, že je pro vás vhodná bylinná terapie, je možné si nechat byliny na míru připravit přímo na místě za příplatek 300,-.Mánesova 269, 533 45 Čeperka,
14:00
5 hod.
Je třeba se emailem či telefonicky objednat na konkrétní čas.
300,-
8.9. 2017Šamanský obřad pod širým nebem na zahradě u Pardubic.Lány na Důlku 40, 53002 Pardubice
20:00
3.5 hod.
(nutno přihlásit se dopředu)
1500,-
9.9. 2017Obřad OŽIVENÍ - amazonská matka rostlin, posvátné zpěvy Ícaros, schacapa, contrabrujeria, nakuřování čaker, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi... Je prokázáno, že tento obřad vytváří dočasně nová neuronová spojení, čímž intenzivně zvyšuje kapacitu sebereflexe. Získaný náboj organismus ihned investuje do celkové detoxikace, zlepšení fyzické i psychické kondice - oživení. Při opakovaných návštěvách se otevírají možnosti spirituálního rozvoje.centrum OÁZA,
Jeremenkova 1835/106, Praha 4-Krč,
20:00
3,5 hod.
Vedle extrémně obohacujícího zážitku je tento obřad prevencí proti pocitu energetického vyčerpání, poruchám spánku a soustředění, depresím, civilizačním chorobám... Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1900,-
15.9. 2016Soukromý šamanský obřad - není možno se přihlašovatLány, okres Havlíčkův Brod4 hod.
---
22.9. 2017Obřad SCELENÍ - zde prokazatelně dochází k omezení inhibice projekčních neuronů thalamu, čímž se výrazně rozšíří škála vnímání o vjemy, které předtím mozek pokládal za zbytečné. Tato dočasná změna pohledu na sebe a na svět přináší masivní scelení energie a vnitřního potenciálu.Mladkov 108,
56167 Mladkov
okres Ústí nad Orlicí
20:00
8 hod.
Z tohoto celonočního hlubokého prožitku si člověk odnese objemnou dávku inspirace pro svůj život: jak zlepšit svůj vztah s okolím, životem, vesmírem... jak v každodenním životě zabránit zbytečným únikům, vyčerpávání a fragmentaci svého potenciálu. Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1700,-

Jelikož jsou nemoci a jiné problémy spatřovány Davidem von Avou a jeho učiteli v nevhodném využívání energie vědomí, léčení je zaměřeno především na uvědomění si vlastního vlivu na 'realitu' a zejména své tělo.

Do dlouhodobě nabízeného programu patří:

  • šamanské obřady podle Amazonské tradice
  • individuální léčba pacientů
  • výuka základní práce s energií vědomí - 'nabíjení vína'
  • relaxační cvičení, meditace za doprovodu šamanských zpěvů Ícaros a nástroje Chacapa
  • přednášky a víkendové semináře s bohatým programem
  • výlety za šamany do Amazonie
  • ozdravné pobyty v západním Irsku

Cílem není dosáhnout pouhé fluktuace mezi 'něčím horším' a 'něčím lepším', ale zásadní pozitivní změny energetického režimu tak, že zdravotní stav již nekolísá. Hlavní překážkou je způsob sebeidentifikace, který společně s 'egem' udržuje i všechny jeho problémy. Posun směrem k senzitivní, otevřené a harmonické bytosti je u každého z nás klíčový.


Smyslem nabízených šamanských obřadů je seznámení veřejnosti se stále existujícími vzácnými šamanskými technikami bez nutnosti navštívit Amazonii. David von Ava se snaží v rámci možností maximálně dodržet autenticitu rituálu a jeho podstatu co nejvíce přiblížit evropskému způsobu myšlení. Každý se tak může za bezkonkurenční cenu přesvědčit o významu práce s energií vědomí, o hodnotě rozšířených stavů vědomí, o vlivu na svůj zdravotní stav, o vlastním potenciálu a o spojení s vyšším všeprolínajícím vědomím.

Pro individuální léčbu využívá David von Ava znalosti a vzácné byliny svěřené mu donem Roquem – amazonským léčitelem. Užívání dovezených extraktů je většinou spojeno s 'beztukovou' dietou a podle závažnosti onemocnění i s energetickou spolusoučinností, pro kterou pacient získává inspiraci na dalších nabízených akcích. Vše se zde opírá o sérii nejméně hodinových soukromých terapií přizpůsobených časovým možnostem klienta – včetně večerních hodin a víkendů.

Všeobecně nejdůležitější je vnitřní 'přepnutí' od submise ve vztahu ke hmotě (diktátu hmoty) k dominanci vědomí nad hmotou. Toho lze na mnoha různých úrovních docílit jen dlouhodobým cvičením, které prakticky nemá limity, čehož jsou schopnosti amazonských šamanů důkazem. Zatímco obřady a léčba znamenají svěření se péči 'šamana' a odevzdání se energetickému účinku použitých technik a bylin (pasivní imaginace), 'nabíjení vína' představuje nejzákladnější mentální cvičení, při kterém si každý může ověřit vliv vědomí na hmotu. Červené víno je zde používáno jen z toho důvodu, že jako tzv. fluidní kondenzátor dobře zachytává energii a po soustředěném nabíjení relativně výrazně mění chuť (nejde o pití vína, ale o aktivní imaginaci). Podobná cvičení jsou důležitá pro rozvoj schopnosti vizualizace, která souvisí s aktivací málo využívaných center mozku, citlivostí na energii a plnohodnotnějším životem místo pouhého netečného přežívání.

Změnu pohledu na sebe sama a uplatnění mentální energie lze využít při nesčetném množství situací – senzitivita na kvalitu vody, nápojů, jídla a případná úprava energetické hodnoty tekutin a pokrmů, zvýšená vnímavost ve vztazích - 'vidění' pod povrch přetvářky a předstírání, senzibilita na energie druhých - možnost hlubší diagnostiky potenciálu a defektů, vědomé odstraňování překážek stojících v cestě životní energii, pozitivní ovlivňování energetické kondice u sebe, dalších lidí, zvířat, snížení či odstranění potřeby dlouhodobě užívat nebezpečná farmaka...

Orientační mapka- centrum OÁZA, Jeremenkova 1835/106, PRAHA 4-Krč


Orientační mapka- stará Městská knihovna, Lidická 1036, Ostrov


Orientační mapka- Dům Techniky, náměstí Republiky, Pardubice