switch lang switch to English
přihlašování na únorový výlet
do Amazonie zahájeno
více informací...
Globální meditace, možnost
zapojit se při nejbližším úplňku
Sob 22.prosince 2018 18:49 UTC
více informací...
Přehled přednášek, meditací a šamanských obřadů pro rok 2018
datum
název akce
místo a čas srazu
předpokládaná délka, doplň. inf.
vstupné
14.12. 2018Obřad OŽIVENÍ - amazonská matka rostlin, posvátné zpěvy Ícaros, schacapa, contrabrujeria, nakuřování čaker, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi... Je prokázáno, že tento obřad vytváří dočasně nová neuronová spojení, čímž intenzivně zvyšuje kapacitu sebereflexe. Získaný náboj organismus ihned investuje do celkové detoxikace, zlepšení fyzické i psychické kondice - oživení. Při opakovaných návštěvách se otevírají možnosti spirituálního rozvoje.DDM Praha 4-Hobby centrum,
Bartákova 1200/4, 14000 Praha 4-Krč,
20:00
3,5 hod.
Vedle extrémně obohacujícího zážitku je tento obřad prevencí proti pocitu energetického vyčerpání, poruchám spánku a soustředění, depresím, civilizačním chorobám... Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1900,-
15.12. 2018Šamanský obřad podle Amazonské tradice (matka rostlin) - nakuřování čaker, chacapování, contrabrujeria, posvátný zpěv Ícaro, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi...(nutno přihlásit se dopředu)Školka 'Dům pod hvězdami',
Kraví hora 522/2,
61600 Brno-střed-Veveří,
20:00
3,5 hod.
(nutno přihlásit se dopředu)
1500,-
21.12. 2018SLUNOVRATOVÝ ŠAMANSKÝ OBŘAD - podle Amazonské tradice (matka rostlin)- nakuřování čaker, chacapování, contrabrujeria, posvátný zpěv Ícaro, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi.B.Němcové 1, 53345 Čeperka
20:00
3.5 hod.
Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1500,-
22.12. 2018Obřad OŽIVENÍ - amazonská matka rostlin, posvátné zpěvy Ícaros, schacapa, contrabrujeria, nakuřování čaker, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi... Je prokázáno, že tento obřad vytváří dočasně nová neuronová spojení, čímž intenzivně zvyšuje kapacitu sebereflexe. Získaný náboj organismus ihned investuje do celkové detoxikace, zlepšení fyzické i psychické kondice - oživení. Při opakovaných návštěvách se otevírají možnosti spirituálního rozvoje.DDM Praha 4-Hobby centrum,
Bartákova 1200/4, 14000 Praha 4-Krč,
20:00
3,5 hod.
Vedle extrémně obohacujícího zážitku je tento obřad prevencí proti pocitu energetického vyčerpání, poruchám spánku a soustředění, depresím, civilizačním chorobám... Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1900,-
28.12. 2018Obřad OŽIVENÍ - amazonská matka rostlin, posvátné zpěvy Ícaros, schacapa, contrabrujeria, nakuřování čaker, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi... Je prokázáno, že tento obřad vytváří dočasně nová neuronová spojení, čímž intenzivně zvyšuje kapacitu sebereflexe. Získaný náboj organismus ihned investuje do celkové detoxikace, zlepšení fyzické i psychické kondice - oživení. Při opakovaných návštěvách se otevírají možnosti spirituálního rozvoje.DDM Praha 4-Hobby centrum,
Bartákova 1200/4, 14000 Praha 4-Krč,
20:00
3,5 hod.
Vedle extrémně obohacujícího zážitku je tento obřad prevencí proti pocitu energetického vyčerpání, poruchám spánku a soustředění, depresím, civilizačním chorobám... Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1900,-

Jelikož jsou nemoci a jiné problémy spatřovány Davidem von Avou a jeho učiteli v nevhodném využívání energie vědomí, léčení je zaměřeno především na uvědomění si vlastního vlivu na 'realitu' a zejména své tělo.

Do dlouhodobě nabízeného programu patří:

  • šamanské obřady podle Amazonské tradice
  • individuální léčba pacientů
  • výuka základní práce s energií vědomí - 'nabíjení vína'
  • relaxační cvičení, meditace za doprovodu šamanských zpěvů Ícaros a nástroje Chacapa
  • přednášky a víkendové semináře s bohatým programem
  • výlety za šamany do Amazonie
  • ozdravné pobyty v západním Irsku

Cílem není dosáhnout pouhé fluktuace mezi 'něčím horším' a 'něčím lepším', ale zásadní pozitivní změny energetického režimu tak, že zdravotní stav již nekolísá. Hlavní překážkou je způsob sebeidentifikace, který společně s 'egem' udržuje i všechny jeho problémy. Posun směrem k senzitivní, otevřené a harmonické bytosti je u každého z nás klíčový.


Smyslem nabízených šamanských obřadů je seznámení veřejnosti se stále existujícími vzácnými šamanskými technikami bez nutnosti navštívit Amazonii. David von Ava se snaží v rámci možností maximálně dodržet autenticitu rituálu a jeho podstatu co nejvíce přiblížit evropskému způsobu myšlení. Každý se tak může za bezkonkurenční cenu přesvědčit o významu práce s energií vědomí, o hodnotě rozšířených stavů vědomí, o vlivu na svůj zdravotní stav, o vlastním potenciálu a o spojení s vyšším všeprolínajícím vědomím.

Pro individuální léčbu využívá David von Ava znalosti a vzácné byliny svěřené mu donem Roquem – amazonským léčitelem. Užívání dovezených extraktů je většinou spojeno s 'beztukovou' dietou a podle závažnosti onemocnění i s energetickou spolusoučinností, pro kterou pacient získává inspiraci na dalších nabízených akcích. Vše se zde opírá o sérii nejméně hodinových soukromých terapií přizpůsobených časovým možnostem klienta – včetně večerních hodin a víkendů.

Všeobecně nejdůležitější je vnitřní 'přepnutí' od submise ve vztahu ke hmotě (diktátu hmoty) k dominanci vědomí nad hmotou. Toho lze na mnoha různých úrovních docílit jen dlouhodobým cvičením, které prakticky nemá limity, čehož jsou schopnosti amazonských šamanů důkazem. Zatímco obřady a léčba znamenají svěření se péči 'šamana' a odevzdání se energetickému účinku použitých technik a bylin (pasivní imaginace), 'nabíjení vína' představuje nejzákladnější mentální cvičení, při kterém si každý může ověřit vliv vědomí na hmotu. Červené víno je zde používáno jen z toho důvodu, že jako tzv. fluidní kondenzátor dobře zachytává energii a po soustředěném nabíjení relativně výrazně mění chuť (nejde o pití vína, ale o aktivní imaginaci). Podobná cvičení jsou důležitá pro rozvoj schopnosti vizualizace, která souvisí s aktivací málo využívaných center mozku, citlivostí na energii a plnohodnotnějším životem místo pouhého netečného přežívání.

Změnu pohledu na sebe sama a uplatnění mentální energie lze využít při nesčetném množství situací – senzitivita na kvalitu vody, nápojů, jídla a případná úprava energetické hodnoty tekutin a pokrmů, zvýšená vnímavost ve vztazích - 'vidění' pod povrch přetvářky a předstírání, senzibilita na energie druhých - možnost hlubší diagnostiky potenciálu a defektů, vědomé odstraňování překážek stojících v cestě životní energii, pozitivní ovlivňování energetické kondice u sebe, dalších lidí, zvířat, snížení či odstranění potřeby dlouhodobě užívat nebezpečná farmaka...

Orientační mapka- B.Němcové 1, 53345 Čeperka


Orientační mapka- Dům pod hvězdami, 61600 Brno


Orientační mapka- Pelešany 126, 51101 Turnov


Orientační mapka- U Trati 2789/33, 30100 Plzeň