Instrukce pro zkoordinování meditace na posílení celosvětové energie
zóny svìtového èasu (GMT)

Ozářená vesmírným reflektorem, samotná na scéně, ukazuje Země své vnady a krásy zase trochu jinak, a věřte, že se chce líbit. Život, energie jsou povzbuzovány kulminací polarizovaného světla, aby si toto uvědomily. Pomyslete na to alespoň na dvacet minut v čase úplňku, pošlete Zemi lásku jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje. Země to potřebuje pocítit a Vy zase potřebujete, aby to pocítila.

Celosvětové meditace jsou koordinovány na přesný čas úplňku, který pochopitelně nemůže v každé časové zóně nastat právě v noci. K dosažení pozitivní výměny energie mezi lidstvem a planetou, ke 'světelnému orgasmu', je potřeba zapojit co nejvíce sil a nelze tudíž jednu časovou zónu (např. střední Evropu) zvýhodňovat před ostatními.


Proč se čas stanovený pro mojí časovou zónu liší od času úplňku uvedeného v mém kalendáři?

Z obecné metody pro výpočet času úplňku vyjde jako výsledek Juliánské datum, tedy počet dní plus část dne (za desetinnou čárkou) od pravého poledne 1.ledna roku 4713 před naším letopočtem, ovšem terestriálního-univerzálního času (UTC – Universal Time Coordinated), který je na rotaci země nezávislý. Jediné časové pásmo, které s ním koresponduje, je GMT (Greenwich Mean Time) – čas Greenwichského poledníku. Tak se čas úplňku dostává do českých lunárních kalendářů bez výslovného upozornění, že se ve skutečnosti oproti času ve střední Evropě (GMT+1) liší o hodinu.

Rovněž je důležité vědět, že ani světový čas (GMT) ani univerzální čas (UTC) nepodléhají změnám ze zimního času na letní a obráceně, takže během letního času si v Čechách k času úplňku musíte přičíst ještě další hodinu. Je mnoho oblastí na Zemi, kde se letní čas nemění, okolo rovníku by to dokonce nemělo vůbec žádný význam, opět tu není důvod k 'eurocentrismu' a tedy časy meditací v tabulce na letní čas přepočítávány nejsou.


Co je Juliánské datum?

Juliánské datum zavedl pro potřeby astronomie Francouz Joseph Justus Scaliger v roce 1583. Jako jeho začátek stanovil datum, kdy se sešlo dohromady několik cyklů – 15-ti, 19-ti a 28-mi letý (4713 př.n.l.) a trvá 7980 let (15x19x28), takže jeho konec (a zase začátek) bude v roce 3266. V čase zobrazení tohoto dokumentu na Vašem počítači (Pát 13.prosince 2019 03:05 UTC) bylo Juliánské datum 2458830.5868634. Čas nejbližšího úplňku (Pát 10.ledna 2020 20:22 UTC) je Juliánským datem vyjádřen 2458859.30723 (počet dní před desetinnou čárkou, část dne za desetinnou čárkou). Těšte se na rok 2132, v pravé poledne 1.ledna bude Juliánské datum přesně 2500000 – velké výročí.


Proč jsou intervaly mezi jednotlivými časy úplňků různé?

Ano, toho už si mohli zvídavější jedinci všimnout. Kdyby Měsíc obíhal okolo Země po kružnici, nejbližší úplněk by nastal Pát 10.ledna 2020 10:02 UTC a přicházel by vždy znovu po 29 dnech 12 hodinách a 44 minutách. Jenže Měsíc obíhá okolo Země po elipse a proto od minulého úplňku (Čtv 12.prosince 2019 06:13 UTC) přijde nejbližší (Pát 10.ledna 2020 20:22 UTC) po 29 dnech 14 hodinách 9 minutách a další interval se bude znovu lišit.

aktuální fáze Měsíce


časy nejbližší globální úplňkové meditace podle časových pásem:

Pát 10.ledna 2020 09:22 GMT-11
Pát 10.ledna 2020 10:22 GMT-10
Pát 10.ledna 2020 11:22 GMT-9
Pát 10.ledna 2020 12:22 GMT-8
Pát 10.ledna 2020 13:22 GMT-7
Pát 10.ledna 2020 14:22 GMT-6
Pát 10.ledna 2020 15:22 GMT-5
Pát 10.ledna 2020 16:22 GMT-4
Pát 10.ledna 2020 17:22 GMT-3
Pát 10.ledna 2020 18:22 GMT-2
Pát 10.ledna 2020 19:22 GMT-1
Pát 10.ledna 2020 20:22 GMT
Pát 10.ledna 2020 21:22 GMT+1
Pát 10.ledna 2020 22:22 GMT+2
Pát 10.ledna 2020 23:22 GMT+3
Sob 11.ledna 2020 00:22 GMT+4
Sob 11.ledna 2020 01:22 GMT+5
Sob 11.ledna 2020 02:22 GMT+6
Sob 11.ledna 2020 03:22 GMT+7
Sob 11.ledna 2020 04:22 GMT+8
Sob 11.ledna 2020 05:22 GMT+9
Sob 11.ledna 2020 06:22 GMT+10
Sob 11.ledna 2020 07:22 GMT+11
Sob 11.ledna 2020 08:22 GMT+12