Instrukce pro zkoordinování meditace na posílení celosvětové energie
zóny svìtového èasu (GMT)

Ozářená vesmírným reflektorem, samotná na scéně, ukazuje Země své vnady a krásy zase trochu jinak, a věřte, že se chce líbit. Život, energie jsou povzbuzovány kulminací polarizovaného světla, aby si toto uvědomily. Pomyslete na to alespoň na dvacet minut v čase úplňku, pošlete Zemi lásku jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje. Země to potřebuje pocítit a Vy zase potřebujete, aby to pocítila.

Celosvětové meditace jsou koordinovány na přesný čas úplňku, který pochopitelně nemůže v každé časové zóně nastat právě v noci. K dosažení pozitivní výměny energie mezi lidstvem a planetou, ke 'světelnému orgasmu', je potřeba zapojit co nejvíce sil a nelze tudíž jednu časovou zónu (např. střední Evropu) zvýhodňovat před ostatními.


Proč se čas stanovený pro mojí časovou zónu liší od času úplňku uvedeného v mém kalendáři?

Z obecné metody pro výpočet času úplňku vyjde jako výsledek Juliánské datum, tedy počet dní plus část dne (za desetinnou čárkou) od pravého poledne 1.ledna roku 4713 před naším letopočtem, ovšem terestriálního-univerzálního času (UTC – Universal Time Coordinated), který je na rotaci země nezávislý. Jediné časové pásmo, které s ním koresponduje, je GMT (Greenwich Mean Time) – čas Greenwichského poledníku. Tak se čas úplňku dostává do českých lunárních kalendářů bez výslovného upozornění, že se ve skutečnosti oproti času ve střední Evropě (GMT+1) liší o hodinu.

Rovněž je důležité vědět, že ani světový čas (GMT) ani univerzální čas (UTC) nepodléhají změnám ze zimního času na letní a obráceně, takže během letního času si v Čechách k času úplňku musíte přičíst ještě další hodinu. Je mnoho oblastí na Zemi, kde se letní čas nemění, okolo rovníku by to dokonce nemělo vůbec žádný význam, opět tu není důvod k 'eurocentrismu' a tedy časy meditací v tabulce na letní čas přepočítávány nejsou.


Co je Juliánské datum?

Juliánské datum zavedl pro potřeby astronomie Francouz Joseph Justus Scaliger v roce 1583. Jako jeho začátek stanovil datum, kdy se sešlo dohromady několik cyklů – 15-ti, 19-ti a 28-mi letý (4713 př.n.l.) a trvá 7980 let (15x19x28), takže jeho konec (a zase začátek) bude v roce 3266. V čase zobrazení tohoto dokumentu na Vašem počítači (Pon 26.srpna 2019 02:35 UTC) bylo Juliánské datum 2458721.524456. Čas nejbližšího úplňku (Sob 14.září 2019 06:34 UTC) je Juliánským datem vyjádřen 2458740.69035 (počet dní před desetinnou čárkou, část dne za desetinnou čárkou). Těšte se na rok 2132, v pravé poledne 1.ledna bude Juliánské datum přesně 2500000 – velké výročí.


Proč jsou intervaly mezi jednotlivými časy úplňků různé?

Ano, toho už si mohli zvídavější jedinci všimnout. Kdyby Měsíc obíhal okolo Země po kružnici, nejbližší úplněk by nastal Sob 14.září 2019 08:06 UTC a přicházel by vždy znovu po 29 dnech 12 hodinách a 44 minutách. Jenže Měsíc obíhá okolo Země po elipse a proto od minulého úplňku (Čtv 15.srpna 2019 14:30 UTC) přijde nejbližší (Sob 14.září 2019 06:34 UTC) po 29 dnech 16 hodinách 3 minutách a další interval se bude znovu lišit.

aktuální fáze Měsíce


časy nejbližší globální úplňkové meditace podle časových pásem:

Pát 13.září 2019 19:34 GMT-11
Pát 13.září 2019 20:34 GMT-10
Pát 13.září 2019 21:34 GMT-9
Pát 13.září 2019 22:34 GMT-8
Pát 13.září 2019 23:34 GMT-7
Sob 14.září 2019 00:34 GMT-6
Sob 14.září 2019 01:34 GMT-5
Sob 14.září 2019 02:34 GMT-4
Sob 14.září 2019 03:34 GMT-3
Sob 14.září 2019 04:34 GMT-2
Sob 14.září 2019 05:34 GMT-1
Sob 14.září 2019 06:34 GMT
Sob 14.září 2019 07:34 GMT+1
Sob 14.září 2019 08:34 GMT+2
Sob 14.září 2019 09:34 GMT+3
Sob 14.září 2019 10:34 GMT+4
Sob 14.září 2019 11:34 GMT+5
Sob 14.září 2019 12:34 GMT+6
Sob 14.září 2019 13:34 GMT+7
Sob 14.září 2019 14:34 GMT+8
Sob 14.září 2019 15:34 GMT+9
Sob 14.září 2019 16:34 GMT+10
Sob 14.září 2019 17:34 GMT+11
Sob 14.září 2019 18:34 GMT+12